Powrót do wyników

TURNIEJ LOKALNY

WYNIKI PARY NR 13  M Dominik-B Bialik            3.5 MP/SL

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPISWYNIK 
nsew
14 A Szatan-D Szatan4.0 SL1NS4EK-1+50 0.57 
2NS7SQ-2 -200-10.00 
3NS4E7+1 -650-2.43=-11.86
4 T Kocurek-A Kocurek1.0 SL4EW4NA-2 +2006.14 
5EW4S6-2 +2004.14 
6EW4E8-1-100 -3.57=6.71
6 J Pustelnik-B Mojżesz12.0 SL7EW3NTEK+1 +6303.00 
8EW3NTS2+2-460 0.14 
9EW4NA=-420 -3.29=-0.14
2 J Kozula-M Gacek7.0 SL10NS2NK+1+140 4.86 
11NS4EQ+2 -4801.71 
12NS5N7-2 -200-4.14=2.43
15 J Mysłowska-J Wysocka2.0 SL13NS4EK+1 -6501.14 
14NS3SA+1+170 2.57 
15NS3W4-1+50 0.86=4.57
7 J Hamryszak-T Owczarz4.5 SL16EW5WK= +6508.00 
17EW3N7+1-130 -1.00 
18EW3E5-1-50 0.57=7.57
1 T Ku¶-T Nędzi14.0 SL19EW3NTN5-1 +502.43 
20EW3NTNJ=-600 -2.71 
21EW3E5-1-50 3.00=2.71
10 Z Mańdok-J Sordyl10.0 SL22NS6EA= -1430-13.14 
23NS4NQ+1+650 1.71 
24NS5SA=+450 1.14=-10.29
17 L Zieliński-T Tkaczyk8.0 SL25NS3W6+1 -1308.86 
26NS4xWK-2+500 8.71 
27NS3NTE4+4 -520-5.57=12.00
 WYNIK13.71
+/- 
RAZEM13.71
Powrót do wyników