Powrót do wyników

TURNIEJ LOKALNY

WYNIKI PARY NR 14  A Szatan-D Szatan             4.0 SL   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPISWYNIK 
nsew
13 M Dominik-B Bialik3.5 MP/SL1EW4EK-1-50 -0.57 
2EW7SQ-2 +20010.00 
3EW4E7+1 +6502.43=11.86
5 M Zarębski-P Kamiński9.0 SL4EW3NTxW4-2-500 -9.71 
5EW3N3-3 +3006.71 
6EW3NTE4+2 +66012.43=9.43
7 J Hamryszak-T Owczarz4.5 SL7EW4WA+1 +6504.14 
8EW3NTS2+1-430 1.29 
9EW4NA=-420 -3.29=2.14
1 T Ku¶-T Nędzi14.0 SL10NS1NTE4+4 -210-4.57 
11NS5EJ+1 -4801.71 
12NS3NTN5-2 -200-4.14=-7.00
10 Z Mańdok-J Sordyl10.0 SL13EW4EK+1 +650-1.14 
14EW2N5+2-170 -2.57 
15EW2E2-2-100 -2.43=-6.14
6 J Pustelnik-B Mojżesz12.0 SL16NS5E10+1 -680-8.71 
17NS1NTN5=+90 -0.14 
18NS3NTN5-1 -100-4.43=-13.29
17 L Zieliński-T Tkaczyk8.0 SL19NS3NTN5-2 -100-4.14 
20NS3NTNJ=+600 2.71 
21NS2EJ-2+100 -1.29=-2.71
9 T Zawada-B Ficek2.0 SL22NS4EA+2 -6800.29 
23NS4NQ+1+650 1.71 
24NS4N7+2+480 2.14=4.14
5 M Zarębski-P Kamiński9.0 SL25EW3NTEJ= +6002.14 
26EW4xxN6=-1080 -14.57 
27EW3NTE3+4 +5205.57=-6.86
 WYNIK-8.43
+/- 
RAZEM-8.43
Powrót do wyników