Powrót do wyników

TURNIEJ LOKALNY

WYNIKI PARY NR 4  T Kocurek-A Kocurek           1.0 SL   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPISWYNIK 
nsew
3 J Baster-Z Pędziałek4.0 SL1EW3E2-1-50 -0.57 
2EW5xE10-2-300 -0.29 
3EW4E3= +6201.29=0.43
13 M Dominik-B Bialik3.5 MP/SL4NS4NA-2 -200-6.14 
5NS4S6-2 -200-4.14 
6NS4E8-1+100 3.57=-6.71
16 J Mojżesz-B Budzyn10.0 SL7EW4WA+1 +6504.14 
8EW3NTS4+1-430 1.29 
9EW4NK=-420 -3.29=2.14
9 T Zawada-B Ficek2.0 SL10NS1EQ+1 -110-1.57 
11NS6W6= -980-10.86 
12NS3NTNQ+1+630 10.86=-1.57
12 J Stworzewicz-Ł Stworzewicz13.5 SL13EW4EK+1 +650-1.14 
14EW5xE2-1-100 -0.43 
15EW1NTW7+1 +1203.86=2.29
15 J Mysłowska-J Wysocka2.0 SL16NS5xNQ-3 -500-5.00 
17NS4S8-1 -50-4.29 
18NS3NTNA=+600 11.29=2.00
11 A Fedko-J Suchy  SL19NS2N5+2+130 3.00 
20NS2xWA-3+800 7.57 
21NS2NK+2+170 0.71=11.29
7 J Hamryszak-T Owczarz4.5 SL22EW4EA+2 +680-0.29 
23EW2NQ+3-200 9.71 
24EW4N3+1-450 -1.14=8.29
10 Z Mańdok-J Sordyl10.0 SL25NS3NTEJ+1 -630-3.14 
26NS4WK-1+100 1.43 
27NS4E4+2 -480-4.43=-6.14
 WYNIK12.00
+/- 
RAZEM12.00
Powrót do wyników