Powrót do wyników

TURNIEJ LOKALNY

WYNIKI PARY NR 8  M Pająk-K Anaszko             3.0 SL   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPISWYNIK 
nsew
7 J Hamryszak-T Owczarz4.5 SL1EW4E4-2-100 -2.57 
2EW4xNA+1-990 -12.29 
3EW3NTW4+1 +6301.29=-13.57
17 L Zieliński-T Tkaczyk8.0 SL4NS3NTS5-4 -400-10.14 
5NS3WA= -110-1.29 
6NS3W9= -140-2.86=-14.29
11 A Fedko-J Suchy  SL7NS4WJ= -620-3.00 
8NS3NTS2+3+490 1.00 
9NS6NK-2 -100-9.86=-11.86
18     10NSsędziaśrednia0.00 
11NSsędziaśrednia0.00 
12NSsędziaśrednia0.00=0.00
9 T Zawada-B Ficek2.0 SL13EW4EK+1 +650-1.14 
14EW5W2-2-100 -0.43 
15EW1NTW7-1-50 -0.86=-2.43
2 J Kozula-M Gacek7.0 SL16EW4N3+1-450 -11.71 
17EW2NTS5+2-180 -3.00 
18EW3NTWJ-3-150 -2.29=-17.00
5 M Zarębski-P Kamiński9.0 SL19EW3NTN5-1 +502.43 
20EW3NTN7=-600 -2.71 
21EW3xNK=-730 -11.71=-12.00
12 J Stworzewicz-Ł Stworzewicz13.5 SL22EW4EA+1 +650-1.14 
23EW4NQ+1-650 -1.71 
24EW5SA=-450 -1.14=-4.00
11 A Fedko-J Suchy  SL25EW3NTE6+2 +6604.14 
26EW4S5-1 +1002.86 
27EW6E3-2-100 -9.14=-2.14
 WYNIK-77.29
+/-2.40
RAZEM-74.89
Powrót do wyników