Powrót do wyników

TURNIEJ LOKALNY

WYNIKI PARY NR 14  J Szybalski-R Mosór           8.0 SL   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
13 T Zawada-B Ficek2.0 SL1EW4EQ+1 +45060.00 
2EW3NTW6+1 +43040.00 
3EW3NTSJ=-400 80.00 
2 G Jura-T Ku¶7.0 SL4EW3NTS8-1 +10080.00 
5EW6NTE5+1 +102065.00 
6EW3NTSQ+1-430 20.00 
7 J Pustelnik-T Kłys12.0 SL/WP7NS4WA-1+100 55.00 
8NS2NJ+4+230 25.00 
9NS3NTS5+1+430 60.00 
20 J Mojżesz-B Budzyn10.0 SL10NS4S3+1+650 45.00 
11NS3NK=+140 60.00 
12NS2N2=+90 60.00 
6 B Mojżesz-M Podsiadło12.0 SL13NS4N9+2+680 66.50 
14NS3NTS4=+400 85.00 
15NS2NTN6+1+150 50.00 
5 M Blat-J Skwark24.0 SL16EW4W6= +13040.00 
17EW3NTN9+1-430 30.00 
18EW3xW8= +530100.00 
18 T Dudziak-J Wardas7.0 SL19EW2N4=-110 55.00 
20EW4xE7= +71090.00 
21EW3NA=-110 0.00 
3 P Vinci-J Rebajn4.5 SL22NS2N4+2+170 70.00 
23NS3N6+2+150 45.00 
24NS3WQ+1 -17030.00 
11 T Nędzi-A Pietrzak16.0 SL25EW4N2-1 +5065.00 
26EW5WK-1-100 61.00 
27EW3NTNK=-400 45.00 
10 Z Mańdok-T Szendzielarz10.0 SL28NSsędzia60/4060.00 
29NS1NTEQ+2 -15040.00 
30NS1NTN4+1+120 80.00 
 WYNIK55.42%
+/- 
RAZEM55.42%
Powrót do wyników