Powrót do wyników

TURNIEJ LOKALNY

WYNIKI PARY NR 15  A Fedko-J Suchy                   SL   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
16 J Kozula-M Gacek7.0 SL1NS4W5= -42075.00 
2NS4WA= -420100.00 
3NS3NTSJ=+400 20.00 
3 P Vinci-J Rebajn4.5 SL4EW2NTS5=-120 35.00 
5EW5NTE8+1 +4900.00 
6EW4S6=-420 35.00 
11 T Nędzi-A Pietrzak16.0 SL7EW3WK= +14085.00 
8EW3NTS6+1-430 55.00 
9EW3NTN2+4-520 0.00 
19 M Madej-K Sałaj6.0 SL10NS4S4+1+650 45.00 
11NS4WJ-2+100 25.00 
12NS2WA= -1100.00 
12 J Brede-J Sordyl10.0 SL13EW4N4+2-680 33.50 
14EW3NTNJ+1-430 0.00 
15EW2NTNA+2-180 35.00 
24     16NSsędziaśrednia50.00 
17NSsędziaśrednia50.00 
18NSsędziaśrednia50.00 
22 M Dominik-B Bialik3.5 MP/SL19NS1NTE8+1 -1200.00 
20NS3NTEA+1 -63025.00 
21NS4EK= -42035.00 
9 L Zieliński-M Pająk4.0 SL22EW2S5+1-140 50.00 
23EW3NJ+2-150 55.00 
24EW3EK= +11030.00 
17 T Tkaczyk-S Waliczek7.0 SL25EW4NA-1 +5065.00 
26EW4WK-1-100 61.00 
27EW4S10+1-450 10.00 
13 T Zawada-B Ficek2.0 SL28EW2NK+2-170 18.55 
29EW1NTE3= +9040.00 
30EW2W3= +11070.00 
 WYNIK38.43%
+/-1.00%
RAZEM39.44%
Powrót do wyników