Powrót do wyników

TURNIEJ LOKALNY

WYNIKI PARY NR 24                                         

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
23 Z Pędziałek-Z Gawron1.5 SL1EWsędziaśrednia50.00 
2EWsędziaśrednia50.00 
3EWsędziaśrednia50.00 
12 J Brede-J Sordyl10.0 SL4EWsędziaśrednia50.00 
5EWsędziaśrednia50.00 
6EWsędziaśrednia50.00 
22 M Dominik-B Bialik3.5 MP/SL7EWsędziaśrednia50.00 
8EWsędziaśrednia50.00 
9EWsędziaśrednia50.00 
1 Ł Stworzewicz-J Danel1.5 SL10EWsędziaśrednia50.00 
11EWsędziaśrednia50.00 
12EWsędziaśrednia50.00 
9 L Zieliński-M Pająk4.0 SL13EWsędziaśrednia50.00 
14EWsędziaśrednia50.00 
15EWsędziaśrednia50.00 
15 A Fedko-J Suchy  SL16EWsędziaśrednia50.00 
17EWsędziaśrednia50.00 
18EWsędziaśrednia50.00 
13 T Zawada-B Ficek2.0 SL19EWsędziaśrednia50.00 
20EWsędziaśrednia50.00 
21EWsędziaśrednia50.00 
17 T Tkaczyk-S Waliczek7.0 SL22EWsędziaśrednia50.00 
23EWsędziaśrednia50.00 
24EWsędziaśrednia50.00 
19 M Madej-K Sałaj6.0 SL25EWsędziaśrednia50.00 
26EWsędziaśrednia50.00 
27EWsędziaśrednia50.00 
2 G Jura-T Kuś7.0 SL28EWsędziaśrednia50.00 
29EWsędziaśrednia50.00 
30EWsędziaśrednia50.00 
 WYNIK50.00%
+/- 
RAZEM50.00%
Powrót do wyników